Student Forms

PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA (MOD SEPARUH MASA)

Borang Permohonan Program Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan(Kepujian) Sistem Elektrik Sesi Akademik 2018/19 - (Separuh Masa)

PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA (sEPENUH MASA)

MEMORANDUM 2019/2020

MAKLUMAN PENDAFTARAN WAJIB KURSUS EET432 ELECTRICAL ENERGY UTILIZATION PADA SEMESTER 2 SIDANG AKADEMIK 2018/2019
[NOTICE OF COMPULSORY REGISTRATION OF EET432 ELECTRICAL ENERGY UTILIZATION IN SEMESTER 2 ACADEMIC SESSION 2018/2019]

Borang Kursus/Pengajian (Course Form)

 1. Borang Permohonan Pengecualian Kredit - HEA (B)-01(A)

 2. Borang Permohonan Pemindahan Kredit - HEA-12(a)

 3. Borang Pendaftaran Kursus Lewat - HEA (B)-02(B)

 4. Borang Pendaftaran Kursus (Pelajar Berstatus P) - HEA (B)-02(A)

 5. Borang Pendaftaran Kursus Kuratif - HEA (B)-05

 6. Borang Gugur Kursus - HEA (B)-03

 7. Borang Permohonan Pertukaran Program Pengajian - HEA (B)-06

 8. Borang Tarik Diri Kursus - HEA (B)-04

 9. Borang Rayuan Kemasukan Semula - HEA (B)-10

 10. Borang Permohonan Penangguhan Pengajian - HEA (B)-07

 11. Borang Berhenti Pengajian - HEA (B)-08

 12. Borang Penamatan Pengajian - HEA (B)-09

Pengecualian Unit (unit Exemption)

 1. Panduan Pengecualian Unit

 2. Notes for Credit Exemption (EET140 Circuit 1)

 3. Contoh Pengisian Borang

Borang OMR Atas Talian (Online Course Evaluation Form)

 1. OMR Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan

Lain-lain

 1. Infographic EZ OBE For Student