Teaching Engineer

Jimirafizi bin Jamil

B.Eng.(Hons)(Electrical Eng.)(MMU),
Dip. in Electric Communication Eng. (UTM)
E-mail: rafizi@unimap.edu.my


Mohd. Zulhisham bin Mohd. Radzi

B.Eng.(Hons)(Electrical System Eng.) (UniMAP)
E-mail: mzulhisham@unimap.edu.my

 


Nor Haidar bin Hashim

B.Eng.(Electrical Eng. Power)(UiTM),
Dip. in Electrical Eng. (ITM)
E-mail: haidar@unimap.edu.my

 


567796
Your IP: 10.101.2.21
Server Date: 17-11-2017

Contact Us

School of Electrical Systems Engineering
Universiti Malaysia Perlis
Pauh Putra Campus
02600 Arau, Perlis
 
Phone: +604-9885601 Fax: +604-9885602