Official Website of School of Electrical System Engineering UniMAP

Articles

Filter
  • Kunjungan Pemeriksa Luar untuk Program SE, EI dan ST

    Pada 23 ~ 26/2/16 yang lalu, 3 pemeriksa luar iaitu Prof. Dr. Mohd Zainal Abidin Abd Kadir (UPM), Prof. Dr. Zainal Salam (UTM) dan Prof. Dr. Ismail Musirin (UiTM) telah datang untuk menilai kurikulum akademik bagi program SE (RK23), EI (RK45) dan ST (RK96).


    Sepanjang sesi penilaian tersebut, telah di bincangkan tentang penambahbaikan dalam struktur kurikulum lama dan baru demi memenuhi kehendak semasa para pelajar dan EAC. Para pemeriksa luar tersebut telah meneliti fail-fail kursus, lawatan ke perpustakaan, makmal, sesi temubual bersama staf serta pelajar dan juga syarahan akademik kepada staf dan pelajar.

        

661620
Your IP: 10.101.2.21
Server Date: 20-04-2018

Contact Us

School of Electrical Systems Engineering
Universiti Malaysia Perlis
Pauh Putra Campus
02600 Arau, Perlis
 
Phone: +604-9885601 Fax: +604-9885602