Student Forms

Borang Kursus/Pengajian (Course Form)

 1. Borang Permohonan Pengecualian Unit - HEA-08

 2. Borang Pendaftaran Kursus - HEA-09A

 3. Borang Pendaftaran Kursus Lewat - HEA-09

 4. Borang Pendaftaran Kursus (Pelajar Berstatus P) - HEA-09B

 5. Borang Pendaftaran Kursus Kuratif - HEA-09C

 6. Borang Gugur Kursus - HEA-10

 7. Borang Tambah Kursus - HEA-11

 8. Borang Permohonan Pemindahan Kredit bagi Pelajar Bertukar Program Pengajian - HEA-12A

 9. Borang Permohonan Pertukaran Program Pengajian - HEA-12

 10. Borang Rayuan Penyemakan Semula Keputusan Peperiksaan - HEA-15m(BM/BI)

 11. Borang Tarik Diri Kursus - HEA-19

 12. Borang Rayuan Kemasukan Semula - HEA-20A

 13. Borang Rayuan Yuran - HEA-20B

 14. Borang Permohonan Penangguhan Pengajian - HEA/HEP-13

 15. Borang Permohonan Rayuan Yuran

Pengecualian Unit (unit Exemption)

 1. eET108 - litar Elektrik 1 

Borang OMR Atas Talian (Online Course Evaluation Form)

 1. OMR Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan

 2. OMR Diploma Kejuruteraan Sistem Elektrik

Panduan Kokurikulum (Co-curriculum Guidlines)

 1. Panduan Kursus Ko-kurikulum Unimap (Co-curriculum Guidelines)

 2. Maklumat Pusat Kokurikulum (Co-curriculum Centre Information)

Panduan Pusat Bahasa Antarabangsa (Centre of International Language Guide )

 1. Panduan Tawaran Kursus Bahasa  (Guidelines for Offered Course)

 2. Laluan Kurikulum bai Kursus Bahasa Inggeris Cohort 2016/2017 (Curriculum pathway for English Language Courses)

516635
Your IP: 10.101.2.21
Server Date: 17-08-2017

Contact Us

School of Electrical Systems Engineering
Universiti Malaysia Perlis
Pauh Putra Campus
02600 Arau, Perlis
 
Phone: +604-9885601 Fax: +604-9885602

kpt baru   mqa png